رجعت

علامه محمد باقر مجلسی
با مقدمه، تصحیح و تعلیقاتِ ابوذر بیدار
انتشارات رسالت قلم - 1367
در 144 صفحه
مطالعه شده در 1369

انصافاً کتاب محققانه و جامعی است.
از آنجا که با وجود جایگاه اعتقادی «رجعت» در نزد شیعه، کمتر اطلاعاتی در این زمینه عرضه می شود، مطالعه ی این کتابِ ارزنده و روایی را توصیه می کنم.
از مرحوم پدرم که این کتاب را در آن زمان برایم تهیه نمود، جلد کرده و در اختیارم گذاشت ممنونم. روحت شاد پدر! ...