آنگاه هدایت شدم

سرشناسه: م‍ح‍م‍د‌ ت‍ی‍ج‍ان‍ی‌ت‍ون‍س‍ی‌
عنوان و نام پدیدآور: آنگاه ... هدایت شدم/م‍ح‍م‍د‌ ت‍ی‍ج‍ان‍ی‌ت‍ون‍س‍ی‌ ؛ ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دج‍واد م‍ه‍ری‌
مشخصات نشر: ق‍م‌ : ب‍ن‍ی‍اد م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‍ی‌
مشخصات ظاهری: ‏ ٣١٢ ص
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ای‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ ب‍ا ع‍ن‍اوی‍ن‌"ای‍ن‍گ‍ون‍ه‌ ه‍دای‍ت‌ ش‍دم‌" و"راه‌ ی‍اف‍ت‍ه‌" ت‍وس‍ط ن‍اش‍ران‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ م‍ت‍ف‍اوت‌ ن‍ی‍ز م‍ن‍ت‍ش‍ر ش‍ده‌ اس‍ت‌
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ عنوان دیگر: اینگونه هدایت شدم ‏ عنوان دیگر: راه یافته
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
موضوع: س‍م‍اوی‌ م‍ح‍م‍د ت‍ی‍ج‍ان‍ی‌ 1936 - م. -خاطرات
موضوع: شیعه - دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
پایان مطالعه در تاریخ 1375/11/6
 
آنگاه هدایت شدم ترجمه فارسی کتاب «ثُمَّ اهْتَدَیتُ» نوشته محمد تیجانی سماوی که ماجرای تغییر مذهب خود از مکتب خلفا به شیعه را نوشته است. تیجانی ضمن نقل زندگینامه‌اش، ماجرای سفرش به عراق و نجف و دیدار و گفتگوهایش با عالمان شیعه از جمله سید ابوالقاسم خوئی و سید محمد باقر صدر را بازگو کرده است. نویسنده در این کتاب با استناد به احادیث اهل سنت، از عقاید مذهب شیعه دفاع می‌کند. این کتاب به چهارده زبان ترجمه و چندین بار در ایران چاپ شده است.
حقیقتاً خواندن آن بر همه ی جوانان شیعه لازم است.