علی (علیه السلام)، چهره ی درخشان اسلام

سرشناسه: معتزلی ابن ابی الحدید
عنوان و نام پدیدآور: علی علیه اسلام چهره درخشان اسلام/معتزلی ابن ابی الحدید ؛ نوشته ابن ابی الحدید معتزلی , ترجمه علی دوانی
مشخصات نشر: تهران : بنیاد نهج البلاغه ، ١٣۵٩ .
مشخصات ظاهری: ‏ ٣٠ص

کتابِ خوب و مختصری است.