فضائل امیرالمومنین علیه السلام

اثر جناب آقای  علی اکبر تلافی
در 67 صفحه
نشر نیک معارف
مطالعه شده در 1376/2/10

یکی از مجموعه جزواتِ مختصری که به همت جناب آقای تلافی منتشر شد و در زمان خود رونق ویژه ای یافت.