بلند ترین داستان غدیر

سرشناسه: ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ، ١٣۶۶ -‏
عنوان و نام پدیدآور: ب‍ل‍ن‍دت‍ری‍ن‌ داس‍ت‍ان‌ غ‍دی‍ر ب‍ه‌ روای‍ت‌ ح‍ذی‍ف‍ه‌ ی‍م‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ی‍ک‌ ج‍وان‌ ای‍ران‍ی‌ در م‍دائ‍ن‌/م‍ح‍م‍درض‍ا ان‍ص‍اری‌
مشخصات نشر: قم : دلیل ما ، ١٣٨٣
مشخصات ظاهری: ‏ [١١١] ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ...‭‭‭‬‭‎Mohammad Reza Ansari. the lengthiest story of Qadir‬‬
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ قبلی: اعجاز، 1381 ‏ چاپ سوم ‏ چاپ نوزدهم: 1393
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع: علی‌بن ابی‌طالب علیه السلام امام اول 23 قبل از هجرت - 40ق. - اثبات خلافت - احادیث
موضوع: غدیر خم - احادیث

کتاب را به نیکویی خواندم و از آن استفاده ی بسیار بردم.
برای استفاده در یکی از کلاس هایی که داشتم پیشنهاد مطالعه ی کامل آن را دادم و از محتوای آن پرسش شفاهی داشتیم.
خلاصه کتاب بسیار مفید و قابل استفاده ایست.
برای هدیه و استفاده در مدارس و دانشگاه ها جهت اجرای نمایش هم بسیار مناسب است.