دانستنی های ازدواج موقت

نوشته ی آقای ابراهیم طوسی
نشر یوسف فاطمه علیهما السلام
168 صفحه
پایان مطالعه در 1397/7/23

در جایگاه یک مشاور لازم است اطلاعات بیشتری راجع به ازدواج موقت بدانم تا بتوانم با آگاهی بهتری مراجعانی که دچار مشکلاتی شده اند را پاسخ دهم.
در این کتاب که رویکردی در دوری از گناه و آسان سازی ازدواج ها دارد تحلیل هایی هم نسبت به این نوع ازدواج ها رائه نموده است. فتاوای تعدادی از مراجع به نام را گرد آورده و دروس فقهی آیت الله سیدعلی میلانی را هم در این زمینه و با زبان عربی به کتاب افزوده است.

نویسنده مسائل قانونی ازدواج موقت را هم در فصلی قرار داده تا کتاب، ضمن خلاصه بودن کاملتر گردد.