کشتی پهلوگرفته

اثر سیدمهدی شجایی
در  160  صفحه
نشرجوان   
پایان مطالعه در 1376/5/15

این کتاب را در 1363/10/17 به مادرم هدیه داده بودم و سالها بعد خودم خواندن آن را شروع کردم.
بسیار کتاب خوب و پٌرباری است، فکر می کنم استثنایی ترین کتاب آقای شجاعی باشد که به لطف الهی نوشته است.
از نظر نگارش مانند کتاب پدر عشق و پسر است. مستند است و احادیث هم در آن به چشم می خورد.
قسمتهایی که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد را علامت گذاشته ام. خداوند توفیق خدمت عنایت فرماید.