حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، الگوی زنان مسلمان

اثر سیدمحمدحسینی شیرازی
در 88 صفحه

سالها پیش خوانده ام و در مطالعه ی آن نکته ی خاصی به ذهنم نرسیده است جز آن که «هر چه از مقام این بانوی عالمین نوشته و گفته شود، کم است و عقول اندیشه ورزان از راهیابی به مقام او عاجز!»