حقیقت سوخته

سرشناسه: اسدی گرمارودی محمد
عنوان و نام پدیدآور: حقیقت سوخته/اسدی گرمارودی محمد ؛ نوشته محمد اسدی گرمارودی
مشخصات نشر: تهران : حمزه ، ١٣٧٩
مشخصات ظاهری: ‏ ۶۴ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ حجتی کرمانی محمدجواد 1311
موضوع: وحدت اسلامی ولایت

... آقای دکتر اسدی در سخنرانی شب جمعه شان اعلام کردند که «پاسخهای ما به مقاله ی منتشر شده را چاپ نکردند بنا بر این من پاسخها را خودم چاپ می کنم! ...»
سخن از مقالاتی بود که به بهانه ی «وحدت» مبانی اعتقادی شیعه را نشانه رفته بود! آری! فاطمیه و شهادت مظلومانه ی حضرت زهرا سلام الله علیها از مبانی اعتقادی تشیع راستین است!
کتاب که منتشر شد تصمیم گرفتم من هم برای دفاع از مظلومیت مادر گامی بردارم! کمی پول داشتم، حساب و کتابی کردم و پیگیر که ناشر این کتاب کیست و آدرسش کجاست؟! با ناصر قرار گذاشتیم و رفتیم انتشارات حمزه، پائین میدان فاطمی، دفتر آقای مجید مسعودی.
کمی صحبت کردیم و از مقالات منتشر شده ی «حجتی کرمانی» و محتوای آن گفتیم و من از ایشان خواستم که هزار جلد به ما بدهند! ...
غافل از این که پولی که من برده بودم به صد تا هم نمی رسید! اصلا نمی دانم چگونه حساب و کتاب کرده بودم! ...
شاید خدا می خواست در آن روز جلوه ای از کرامت خود را آشکار کند و البته آقای مسعودی را هم به ما بشناساند! یادم هست که چطور روی مبل وا رفتم! ... ناصر با لبخندی سرد نگاهم می کرد و پول های کج و کوله در دستم خشکید!
ما رفته بودیم هزار نسخه بخریم و بریم و توزیع کنیم و ...
آقای مسعودی سریع و محکم گفتند: اشکالی ندارد، به خاطر نیتی که داشتید من کتاب ها را با تخفیف به شما می دهم! ... و حدود 500 جلد به ما دادند! در مقابل مبلغی نا چیز که به کمتر از  100 جلد آن می رسید!