کیست زهرا علیها السلام، مهتر بانوان در کلام دیگران

عنوان و نام پدیدآور: کیست زهرا علیها السلام، مهتر بانوان در کلام دیگران/تهیه و تنظیم : موسسه تحقیقاتی فرهنگی جلیل
مشخصات نشر: تهران : موسسه تحقیقاتی فرهنگی جلیل ، ١٣٧۵ .
مشخصات ظاهری: ‏ ٣٢ص
موضوع: فاطمه زهرا - 13 +قبل از هجرت . 11 ق . سرگذشتنامه
پایان مطالعه 1376/9/1

بسیار احادیث جالب و مستندی از ائمه و نقلهایی مهم از دشمنانشان جمع آوری شده است.