درباره حضرت محسن علیه السلام چه می دانیم؟

سرشناسه: لباف، علی ، ١٣۵٣
عنوان و نام پدیدآور: درباره حضرت محسن علیه السلام چه می دانیم؟/به اهتمام علی لباف.
مشخصات نشر: تهران : انتشارات منیر ، ١٣٩٣ .
مشخصات ظاهری: ‏ ۵١ ص
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ بالای عنوان: پژوهش های تاریخی
یادداشت خلاصه یا چکیده: «محسن بن علی (ع)» سومین پسر حضرت فاطمه (س) است.
حضرت فاطمه (س) مدتی پس از سقط شدن حضرت محسن (ع) به شهادت رسیدند.
سرگذشت حضرت محسن (ع) در منابع متقدم امامیه
موضوع: محسن بن علی (ع) - 11ق.

کتابی مفید و خواندنی که البته بهتر است درس گرفته شود تا زوایای مبهم بحث نیز بر فرد آشکار شود ولی توزیع آن در پایان ماه صفر و ایام شهادت حضرت محسن سلام الله علیه اقدام مفیدیست.