روضه های استاد فاطمی نیا

سرشناسه: رحمتی شهرضا محمد
مشخصات نشر: قم : تهذیب ، ١٣٨۴
مشخصات ظاهری: ‏ [٢۵۶] ص
موضوع: روضه خوانی چهارده معصوم - مراثی
آغاز مطالعه ی کتاب : نجف / پایان مطالعه ی کتاب : کاظمین - 1392/5/16

همان طور که از نام
این کتاب پیداست، مجموعه ای روضه های مکتوب شده و تحقیق شده است که آقای فاطمی نیا در منابرشان داشته اند.
غیر از برخی مواردِ در متن که جای صحبت دارد، در مجموع کتاب روضه و مقتلی است که در سفر عتبات خواندم.
سعی کردم در هر شهری که مشرف می شوم نکته های مربوط به امامِ مدفون در آنجا را مطالعه نمایم که البته بیشتر روضه های کتاب در باره ی وجود مقدس سیدالشهداء علیه السلام و خانواده و اصحاب گرامی شان بود.
بخشهای مربوط به شهادت بی بی دوعالم حضرت صدیقه ی شهیده سلام الله علیها را در نجف خواندم ... و کدام دل است که بر غربت مولا به لرزه نیفتد ...
 
راضی به هر قضای خدا می روی علی
چون نوح، سمتِ موج بلا می روی علی
دارم به فتح خیبر تو فکر می کنم
با دست های بسته کجا می روی علی!؟
ای سرشناس شهر، برای تو خوب نیست!
مسجد چرا بدون عبا می روی علی!؟
آشفته حالِ فاطمه ی پشتِ در نباش
قدر خودت به هول و ولا می روی علی
آیینه ی شکسته ی این کوچه ها منم
ازمن شکسته تر تو چرا می روی علی!؟
بی رحمیِ مغیره عجب شِمرگونه است!
داری چه زود کرب و بلا می روی علی!
این کوچه، آخرش ته گودال می رسد
داری میان حرمله ها می روی علی

شاعر : وحید قاسمی