یارانِ پایدارِ امام حسین علیه السلام

سرشناسه: امینی محمد هادی
عنوان و نام پدیدآور: یاران پایدار امام حسین علیه السلام/امینی محمد هادی ؛ محمد هادی امینی
مشخصات نشر: تهران : سعید ، ١٣۶٠ .
مشخصات ظاهری: ‏ ١٩٢ص
موضوع: حسین بن علی علیهما السلام - امام سوم 61 - 4ق - اصحاب

کتابی قدیمی که سالهای در کتابخانه ی منزلمان بود.
خدا توفیق داد و همت کردم تا در ایام محرم 1379 خواندم! ... زندگی یاران حضرت سیدالشهدا علیه السلام!
وقتی کتاب را می خواندم گویی گرفتار در هوای آلوده ای بودم که هوای زلال و با طراوتی را تنفس می کردم! ... زندگی با نام حسین نَفَس کشیدن واقعی است! ...
 
حالا (اسفند1397) چند شبی است که شروع کرده ام کتابِ «سرشک عزا بر سیدالشهدا علیه السلام» را برای زهراساداتِ خوبم خواندن! گویی او هم دارد نفس کشیدن را تجربه می کند! ...