مقتل علی اصغر علیه السلام

سرشناسه: صداقت، علی اکبر ، ١٣٣۴
عنوان و نام پدیدآور: مقتل علی اصغر : اولین مقتل مستند حضرت علی اصغر علیه السلام - از سال ۶١ تا ٧٠٠ هـ.ق/مولف علی اکبر صداقت
مشخصات نشر: قم : بکاء ، ١٣٨٩
مشخصات ظاهری: ‏ ۵۶ ص
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ عنوان دیگر: اولین مقتل مستند حضرت علی اصغر علیه السلام - از سال 61 تا 700 هـ.ق.
موضوع: ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ علیه اسلام - 61-61ق‌.
موضوع: امام‌زادگان
آغاز مطالعه: 1398/12/15
پایان مطالعه: 1398/12/15

بخشی از کتاب را در عصرانه ی روز جمعه برای بچه ها خواندم. مادر هم مهمان ما بودند.
نزدیک غروب هم که آماده ی وضو می شدم به صورت اتفاقی فایلی از بخش مربوط به امام حسین علیه السلام که در لب تاپ داشتم گذاشتم! روضه ی حضرت علی اصغر سلام الله علیه بود!
گریستم و عرضه داشتم: «یا حضرت علی اصغر! امشب چه می خواهید به ما لطف کنید؟»
با بچه ها قرار گذاشتیم بعد از نماز مغرب 300 مرتبه لعن حرمله بگوئیم! بعد هم قطعه ای 5 دقیقه ای از سریال مختار را که مربوط به گرفتن حرمله بود و تعریف او از جنایاتش در روز عاشورا با هم دیدیم و ...
به لطف صاحب الزمان دلهایمان کربلایی شد.
 
و اما از کتاب بگویم:
در مقدمه ی ناشر از فردی جملاتی نقل شده بود که هم سخنانش ایرادهای ظریفی داشت و هم گوینده خطاهایی در اعتقادات داشته که اکنون در قید حیات نیست.
مقدمه ی نویسنده هم چندان خوشایند نبود!

اما کتاب مطالب تحقیقی خوبی داشت که قابل استفاده است.