انسان و ایمان
مقدمه ای بر جهان بینی (1) 

استاد مرتضی مطهری
انتشارات صدرا
چاپ چهاردهم: بهمن 1376
74 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1380/9/22

این کتاب همچون برخی کتب دیگر ایشان برای استفاده ی توده مردم و عموم افراد علاقه مند به مسائل اسلامی نوشته شده و خصوصاً برای کسانی که می خواهند تحقیقاتی را آغاز کنند و جهت ایده گرفتن و آشنایی با برخی مطالب کلی مفید است.