اصالت مهدويت

سرشناسه : صافي گلپايگاني، لطف الله ۱۲۹۷
انتشاراتهای مختلفی از جمله مسجد جمکران این کتاب را نشر داده اند.
مشخصات ظاهري : ۹۶ ص.‬
مطالعه شده در 1380/5/22

کتاب بسیار خوبی است. گرچه مباحث به طور مختصر و در حد عموم و به ویژه جوانان نگاشته شده اما دسته بندی مطالب ارزنده و قابل استفاده است.
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ نور اميد؛ اصالت مهدويت از جهت معقول بودنِ امكان آن؛ اصالت مهدويت از جهت اتكا بر مبانی معقول و منطقی؛ اصالت مهدويت از جهت موافقت با فطرت و نواميس و سنن عالم خلقت؛ اصالت مهدويت از جهت قبول امم و ابتناء آن بر بشارات پيامبران؛ شناسايي اسرائيليات؛ اصالت مهدويت از جهت ابتناء آن بر آيات قرآن كريم؛ اصالت مهدويت از جهت ابتناء بر احاديث معتبر و متواتر؛ اصالت مهدويت از جهت اتفاق مسلمانان و اجماع شيعه و اهل سنت؛ اصالت مهدويت از جهت معجزات و كرامات؛ معجزات حضرت صاحب الامر؛ انواع معجزات حضرت صاحب الامر؛ اصالت مهدويت از جهت ابتناء آن بر توحيد و يكتاپرستی؛ اصالت مهدويت از جهت نقش آن در عمل و برقراری عدالت؛ نقش مهدويت.
اگر بشود کتاب را در مدارس و مساجد به عنوان متنی برای تدریس یا مسابقه در نظر گرفت احتمال استفاده از آن بیشتر می شود.
خداوند جوانانِ شیعه را به اُنس بیشتر با امام عصر علیه السلام توفیق مرحمت فرماید.