حدیث دو سفیر

سیدمجتبی بحرینی
ویراستار: سیدعلی رضوی
چاپ دوم - 1385
انتشارات منیر
112 صفحه
پایان مطالعه در روز جمعه 29 مرداد 1400

مثل اکثر کتاب های آقای بحرینی، قابل پیشنهاد برای مطالعه ی همگان، خاصه جوانان.
قلمی روان و محققانه.
در زندگانی دو سفیر نخست امام عصر علیه السلام در ایام غیبت صغری. جناب عثمان بن سعید و محمد بن عثمان رحمه الله علیهما.