ماهنامه ی موعود – شماره ی 5
ماهنامه فرهنگی، اعتقادی و اجتماعی. ویژه میلاد امام عصر علیه السلام

شماره پنجم. آذر و دی 1376
در 104 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1377/1/4

دارای مطالب ارزنده‏ای است، از جمله:
شب خاطره، به ما نگفتند، نسیم عنایت،‏ ای همیشه بهترین، میعاد منتظران، عوامل پیروزی سریع حضرت مهدی علیه السلام، زنده کننده اسلام، ...
خدایا به این کمترین بنده ات نیز توفیق خدمت عنایت فرما!