چهل حدیث انتظار فرج

سرشناسه: شریفی محمود - ١٣٣١ گردآورنده و مترجم
عنوان و نام پدیدآور: چهل حدیث انتظار فرج حضرت مهدی "عجل الله تعالی فرجه "/شریفی محمود - ١٣٣١ گردآورنده و مترجم ؛ تهیه و تنظیم و ترجمه محمود شریفی
مشخصات نشر: تهران : سازمان تبلیغات اسلامی مرکز چاپ و نشر ، ١٣٧٠
مشخصات ظاهری: ‏ ٧٢ ص
اربعینات - قرن 14 محمدبن حسن علیهما السلام - امام دوازدهم 255ق - . احادیث -احادیث شیعه - قرن 14

کتاب بسیار خوب و مستندی است.