نجم الثاقب در احوال حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه

سرشناسه: طبرسی , میرزاحسین
عنوان و نام پدیدآور: نجم الثاقب در احوال حضرت مهدی/طبرسی , میرزاحسین ؛ میرزاحسین طبرسی
مشخصات نشر: قم : مسجد جمکران ، ١٣٧٢ .
مشخصات ظاهری: ‏ ۶٧۴ص
یادداشت های کلی: ‏ 4000ریال
موضوع: امام زمان عجل الله فرجه
پایان مطالعه، زمستان 1373

کتاب بسیار عالی و خواندنی ایست. بسیار خواندنی!
چه با برکت بوده است قلم مرحوم طبرسی و چه دنیای پر طراوتی است، دنیای محبت امام عصر علیه السلام!
حیف که امثال بنده آنقدر کاممان را به غیرِ زلالِ معرفت و محبت حضرت آلوده ایم که مزه ی محبتِ محبوب را درک نمی کنیم!
 
افسوس که عمری پی اغیار دویدیم
از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم

سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم
جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم

ما تشنه لب اندر لب دریا متحیر
آبی به جز از خون دل خود نچشیدیم

ای بسته به زنجیر تو دل‌های محبان
رحمی که در این بادیه بس رنج کشیدیم

چندان که به یاد تو شب و روز نشستیم
از شام فراقت چو سحرگه ندمیدیم

تا رشته‌ی طاعت به تو پیوسته نمودیم
هر رشته که بر غیر تو بستیم بریدیم

ای حجت حق پرده ز رخسار برافکن
کز هجر تو ما پیرهن صبر دریدیم

ما چشم به راهیم به هر شام و سحرگاه
در راه تو از غیر خیال تو رهیدیم

شمشیر کجت راست کند قامت دین را
هم قامت ما را که ز هجر تو خمیدیم

شاها! ز فقیران درت روی مگردان
بر درگهت افتاده به صدگونه امیدیم