سلام بر برچم افراشته

شرح سلامهای زیارت آل یاسین
استاد سیدمجتبیی بحرینی
انتشارات منیر
چاپ اول 1377
در 235 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1378/6/25

شرحی است ارزنده، مستند و خواندنی بر زیارت پرفیضِ آل یس.
واقعا نکات جالبی دارد و برای نوجوانان و جوانان از حدود سنین راهنمایی تا پایان دبیرستان و دانشگاه مفید و قابل استفاده است.
از خداوند متعال می خواهم بر توفیقات نگارنده این کتاب گرانقدر، بیفزاید و مرا نیز توفیق خدمت خالصانه به مکتب علوی مرحمت فرماید.