امام مهدی علیه السلام، از ولادت تا ظهور

سرشناسه: قزوینی محمدکاظم ١٣٧٣ - ١٣٠٨
عنوان و نام پدیدآور: امام مهدی علیه السلام از ولادت تا ظهور/قزوینی محمدکاظم ١٣٧٣ - ١٣٠٨ ؛ محمدکاظم قزوینی ; مترجم حسین فریدونی.
مشخصات نشر: تهران : نشر آفاق ، ١٣٧6 .
مشخصات ظاهری: ‏ ٧۵٠ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ فریدونی حسین - 1328 مترجم
یادداشت های کلی: ‏ عنوان اصلی : الامام المهدی علیه السلام من المهد الی الظهور$ این کتاب $ ب.ا ترجمه علیرضا کرمی به وسیله دفتر نشر الهادی در سال 1376 نیز منتشر شده  است
چاپ دوم 1379 : 45000 ریال
موضوع: محمدبن حسن علیهما السلام -  امام دوازدهم 255ق. سرگذشتنامه مهدویت - آخر الزمان