ده انتقاد و پاسخ پیرامون غیبت حضرت مهدی علیه السلام

سرشناسه: مفید نیشابوری عبدالرحمن بن احمد قرن ۵ق
عنوان و نام پدیدآور: ده انتقاد و پاسخ پیرامون غیبت مهدی علیه السلام/مفید نیشابوری عبدالرحمن بن احمد قرن ۵ق ؛ تالیف شیخ مفید
مشخصات نشر: تهران : راه امام ، ١٣٧۴
مشخصات ظاهری: ‏ ٩۵ ص . ٢٠ x ١٢ ;س م
فروست: فصول العشره فی الغیبه
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ خالصی محمدباقر - 1321
یادداشت های کلی: ‏ 10 انتقاد و پاسخ پیرامون غیبت حضرت مهدی علیه السلام
عنوان روی جلد10 : انتقاد و پاسخ پیرامون غیبت حضرت مهدی عجل الله فرجه
موضوع: امام دوازدهم - غیبت
پایان مطالعه 1377/6/2
 
کتاب حاوی 10 اشکال در مورد غیبت حضرت حجت علیه السلام است که شیخ مفید به آن پاسخ داده و آنچه بر ارزش آن می افزاید پاورقی های محققانه و تاریخی مترجم است که واقعا کتاب را در اعلی درجه ارزش قرار می دهد.