شميم رحمت

مشخصات كتاب:
سرشناسه : حسيني شيرازي صادق - ۱۳۲۰
عنوان و نام پديدآور : شميم رحمت صادق حسيني شيرازي [به اهتمام موسسه رسول الاكرم صلي الله عليه واله و سلم
مشخصات نشر: قم : ياس زهرا عليها السلام ، ۱۴۲۴ ه ق = ۱۳۸۲.
مشخصات ظاهري : ص ۶۴
شابك : 964-8185-17-4۲۰۰۰ ريال
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي يادداشت : چاپ دوم يادداشت : پشت جلد به لاتيني شده Sadagh Shirazi. Shamim - e Rahmat‬.
يادداشت : عنوان ديگر: شميم رحمت سيره حكومتي امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف
يادداشت : كتابنامه بصورت زيرنويس عنوان ديگر : شميم رحمت سيره حكومتي امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف
عنوان ديگر : شميم رحمت سيره حكومتي امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف
عنوان ديگر : سيره حكومتي امام زمان (عجل الله تعالي فرجه الشريف
موضوع : محمدبن حسن عجل الله فرجه ، امام دوازدهم ق ۲۵۵
موضوع : مهدويت - انتظار
موضوع : محمدبن حسن ، امام دوازدهم ۲۵۵ق - رويت شناسه افزوده : موسسه رسول اكرم صلی الله علیه و آله
رده بندي كنگره : BP۲۲۴/۴‭/ح ۵۷۳ش ۸ ۱۳۸۲
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۶۲
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۸۴-۱۰۵۹۰
عناوين اصلي كتاب شامل: روش امام مهدي در تشكيل حكومت ؛ روايات دروغين و محمد بن علي الكوفي ؛ روايات صحيح ؛ جمع روايات ؛ سيره امام

کتاب را در همان زمان چاپ اول خواندم.
مطالب مفیدی داشت و رویکردی تحقیقی و فقیهانه به روایات عصر ظهور داشت؛ البته می باید مطالب آن مورد مباحثه ی اهل فن قرار گیرد و جای ابراز نظر امثال حقیر نیست ولی خواندن کتاب مفید است.