به زیر پای طلوع

کتابی متفاوت از کتاب های دیگر؛ با هنر مندی خانم لؤلؤئی و قلم سرکار خانم طباطبایی.
به جهت کسالت مادر و برنامه ی دکترشان عصر روز شنبه 1400/3/29 بچه ها را گذاشتم منزل عمه شان و شب هم رفتم و همان جاماندگار شدیم.
هنگام خواب گفتم کتابی در موضوع مهدویت دهید تا بخوانم.
خواهر که به تازگی به آموخته ی از بنده، (ریا نشود!) کتاب هایشان را دسته بندی و موضوع بندی کرده بودند با شادابی به قسمت «مهدویت» کتابخانه شان رفتند و کتاب هایی را آوردند! ...
با چند بار رفت و آمد این کتاب را انتخاب کردم و شروع به خواندن کردم! ...

تصاویری زیبا و دلنشین، همراه با نوشته هایی متنوع و مفید!
مطالعه ی این کتاب و تهیه ی آن به جهت هدیه در ایام سرور اهل بیت علهم السلام را به مخاطبان عزیز پیشنهاد می دهم.