کرامات امام رضا علیه السلام از زبان بزرگان - ج 1
 
نوشته ی حسین صبوحی
انتشارات صبوحی
176 صفحه
مطالعه شده در تابستان 1397 - مشهد مقدس

با بچه ها وارد کتاب فروشی شدیم!
سیدطه همان ابتدای راه در مقابل مداد رنگی ها و دفاتر نقاشی متوقف شد!
سیدمجتبی سعی می کرد در حالی که دستی بر پیراهن من دارد که جدا نشود، هر کتابی را که به دستش می رسد بردارد! شاید هم گاهی بیندازد تا ببیند چه می شود!
زهرا سادات هم کمی جلوتر از من می گشت تا نشانه ای از سرعتِ دوره ی نوجوانی باشد! ... و این کتاب انتخاب او بود که در همان مشهد تمام کرد و خواندنش را هم به من توصیه نمود!
بعضی قسمتهای کتاب را با هم خواندیم، بعضی قسمتهایش را برایم تعریف می کرد و راجع به برخی حکایتهایش گفتگو می کردیم! اما در مجموع اعتمادم به نویسنده ی محترم برای تهیه ی جلدهای دیگر این کتاب جلب نشد!

1. کرامات مولی علی بن موسی علیه الصلوات و السلام که قطعا بیش از آن است که در این جزوات بگنجد و بسیاری از آنها حتی نقل هم نشده است تا چه رسد به قلم در آید!
2. برخی نوشته های کتاب نقل کرامات نبود بلکه برداشتهای نویسنده یا ناقلان از تایید یا عنایت حضرت در موضوعی بود که می تواند چنین نشانه ای نباشد!
3. از مزایای کتاب نگارش داستانی کرامات است که زبان آن را شیوا تر و قابل فهم تر می سازد.
4. تصاویر قرار داده شده بر جلد کتاب نوعی چاپِ بازاری است که نمی پسندم. قرار نیست با عکس افراد و نقلهای آنها برای امام کرامت بگوئیم! کتاب بر محور امام است یا صاحبان تصاویر!!
5. به گمانم با کمی ویراستاری متنها و حذف برخی نقلها می شود از محتوای این کتاب و جلدهای دیگرش (اگر با همین شکل محتوایی منتشر شده باشد) مجموعه ی خوبی برای نوجوانان تولید نمود.