گ‍زارش‌ ل‍ح‍ظه‌ ب‍ه‌ ل‍ح‍ظه‌ از س‍ف‍ر ام‍ام‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ب‍ه‌ ای‍ران‌

سرشناسه: ان‍ص‍اری، م‍ح‍م‍درض‍ا ، ١٣۶۶
عنوان و نام پدیدآور: گ‍زارش‌ ل‍ح‍ظه‌ ب‍ه‌ ل‍ح‍ظه‌ از س‍ف‍ر ام‍ام‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ب‍ه‌ ای‍ران‌/محمدرضا انصاری
مشخصات نشر: قم : دلیل ما ، ١٣٨٣
مشخصات ظاهری: ‏ ۶٣ ص : نقشه
شابک: ‏‫ ‏‫‬‭٩٧٨-٩۶۴-٣٩٧-٠٧٧-٢‬‬، ‏‫‬‭٩۶۴-٣٩٧-٠٧٧-٩‭ ‬‏‬‬‬
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ ‏‫ص‌. ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌: ‎‭Mohammad Reza Ansari. The freme - by - Frame commentary‭ of imam Reza's travel to Iran‬‬
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ هفتم: پاییز ۱۳۸۵ ‏ چاپ نهم: تابستان ۱۳۸۷ ‏ چاپ پانزدهم: ۱۳۸۹ ‏ چاپ هفدهم: ۱۳۹۰
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ زی‍رن‍وی‍س‌
موضوع: علی‌بن موسی علیه السلام، امام هشتم 153-203 ق. - سفرها - ایران
پایان مطالعه 1399/1/4

کتابی بسیار خواندنی و پر مطلب، در عین حال محققانه و روان است.
بخشی از کتاب را به یاد تشرف به مشهد مقدس در سالهای قبل برای فرزندانم خواندم.