صمیمیت، تاثیرگذاری و نفوذ در 10 دقیقه
موفقیت نامحدود 2

اثر: سید مجتبی حورابی
در 128 صفحه
چاپ چهارم مرداد 1376- چاپ دکلمه گردان
کتاب را در بامداد روز پنج شنبه، 1377/1/13 به پایان رساندم.


این کتاب، یک نوع روانشناسی کاربردی را در مسائل ارتباطی، صمیمیت و نفوذ در اجتماع و افرادِ آن مطرح می کند.
کتاب را به توصیه آقای مهندس حمید ساعتچی (استاد قرآنم) در سالِ 1376 خریداری کردم. کتابِ واقعاً مفیدی است. مخصوصاً بعضی قسمت ها کاربرد بیشتری دارد و احتمالاً برای خیلی ها به روشنی قابل بهره برداریِ سریع در امور جاریِ زندگی است.
کتاب سِیر نسبتاً خوبی را نیز به همراه دارد.
مطالعه ی آن برای سنین پس از دوره ی متوسطه مفید می نماید چرا که بعضی مطالب آن کمتر در کتابهای آکادمیک یافت می شود.