تربیت آسیب زا

واحد انتشارات انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران
دکتر عبدالعظیم کریمی
چاپ اول، پاییز 1373، چاپ سوم زمستان 1374، 10.000 جلد
156 صفحه

مطالعه ی اولیه کتاب در 1376/7/21 پایان یافت و مطالعه و یادداشت برداری کتاب در دورِ دومِ مطالعه در 1376/9/18 به انجام رسید.

در نگاه اول و در زمان انتشار کتاب، اقبالِ زیادی در مجامع فرهنگی و علاقه مندان به تعلیم و تربیت حاصل شد. به نظر می رسید کتاب با دید جدیدی به برخی مسائلِ تربیتی نظر می کند و به نکات ظریفی اشاره می کند که اگر مورد توجه قرار نگیرد ممکن است نتایج عکسی بدست آید.
خود من نیز در آن زمان به محل کار آقای کریمی رفتم و در برنامه های سخنرانی شان با ایشان هم صحبت شدم، و البته نکاتِ خوبی هم آموختم. اما ...
به تدریج و با بازخوانی مطالبِ مکتوب شده و بسط و تفسیر دیدگاههای نویسنده ی محترم در کتابها و مقالات بعدی، ایراداتی مبنایی بر این نوع نگاه مورد توجه قرار گرفت.
جلوه ی بیشترِ دیدگاهِ برخی شعرا و معاریفِ تاریخی در برابر سیره ی عملیِ اهل بیت علیهم السلام و جلوه هایی از فرهنگِ انسان محوری و مانندِ آن، آغازِ تمایز یافتن اندیشه ها در عرصه ی اقدامات تربیتی بود!

شاید مناسب باشد تا زمانی در عرصه ی نوشته های اولیه و پسین ایشان مطالبی دقیق تر و مصداقی بنویسم و البته از نوشته های دیگرِ اندیشه ورزان نیز شواهدی در نقد نوشته هایشان بیاورم. ولی به هر ترتیب فعلاً مطالعه ی غیر تحلیلی آثار ایشان را خصوصا برای خانواده ها و فعالان عرصه ی تربیتی مناسب نمی دانم، مگر آنکه یا نوشته ها و کتابهایی پیش از آن بخوانند و یا بخشهایی از مطالب ایشان را ابتدا با فردی مسلط به مبانی اعتقادی شیعه تجزیه و تحلیل نمایند.
 
اللَّهُمَّ وَ أَنْطِقْنِي بِالْهُدَى، وَ أَلْهِمْنِي التَّقْوَى، وَ وَفِّقْنِي لِلَّتِي هِيَ أَزْكَى، وَ اسْتَعْمِلْنِي بِمَا هُوَ أَرْضَى‏ (از ادعیه ی حضرت سجاد علیه السلام). اى خدا، زبانم به هدايت بگشاى و پرهيزگارى را به من الهام كن و مرا به هر كارى كه پاكيزه ‏تر است توفيق ده و به هر چه خشنودى تو در آن است برگمار (دعای 20)