روانشناسی سلامت - جلد اول

نوشته ی جین اُگدن
ترجمه ی محسن کچویی
404 صفحه
انتشارات ارجمند - چاپ اول
مطالعه شده در ماه مبارک رمضان 1439 (خرداد 1397 ه.ش) - تهران


گرچه تصمیم داشتم کتاب را در همان پائیز که خریدم بخوانم اما شرایط ناخواسته و سختی پیش آمد که مطالعه ی کتاب را به تاخیر انداخت.
اگر بخواهم از کتاب و مطالب بسیاری که از آن آموختم بگویم باید خیلی بنویسم. واقعا کتاب تحقیق شده و علمی ای است. با خودم می اندیشیدم که اگر شخصی بخواهد یک کتاب با مراجعه ی به منابع متعدد با مطالبی منظم و دسته بندی شده بنویسد واقعاً این کتاب الگویی برای چنین نگارشی است.
حتما تلاش مترجم محترم و ویراستارِ اهل علم کتاب در جذابیت این نوشته برای فارسی زبانان موثر است ولی تحلیل های نویسنده و ارجاع هایش به منابع مسؤولیت اصلیِ وزانت کتاب را به دوش می کشد.
همانگونه که در خود کتاب هم اشاره شده برخی مطالب کتاب با فرهنگ دینی و اخلاقیِ اسلام، مسیحیت و یهود همخوانی ندارد و طبعاً بخشی از تحقیقات نیز با فرهنگ ایرانی نیز سازگار نیست!
اینکه برخی بی بندو باری های جنسی فرض و طبیعی گرفته شده باشد و بعد تحقیقاتی انجام شود، یا مصرف الکل یک امر پذیرفته باشد و حالا برای حفظ  یا ارتقای سلامت تدبیرهایی اندیشیده شود از مطالبی است که می تواند مورد بحث و مداقه قرار گیرد.
از نکته های خاطره انگیز در مطالعه ی این کتاب برای من آن است که بخش زیادی از آن را در اوقاتِ میانِ راه - مترو، تاکسی یا حتی اتوبوس - خواندم. فرصتهایی که می توانست به بطالت بگذرد؛ این برای من شعف انگیز و دوست داشتنی است.
البته بخشی از مطالب را هم که دقت یا دوباره خوانی لازم داشت در فرصت های آرام ِشب و یا در دفتر مشاوره به تأمل نشستم.
امیدوارم بتوانم پیوستگی مطالب را با آغاز مطالعه ی جلد دوم کتاب حفظ نموده توان بهتری در درک، حفظ و استفاده ی از مطالب پیدا کنم.

خدایا مرا گره گشای کار دوستداران امیرالمؤمنین علیه السلام قرار ده. آمین!