روانشناسی سلامت - جلد دوم

نوشته ی جین اُگدن
ترجمه ی محسن کچویی
ویراستار علمی دکتر علی فتحی آشتیانی
368 صفحه
انتشارات ارجمند - چاپ اول - شهریور 1395
پایان مطالعه در 1397/9/20

از ویژگی های شاخص این کتاب فضای کاملاً تحقیقی و علمیِ متن است.
قاعدتاً برخی تحقیقات و موضوعاتِ مورد پژوهش متناسب فرهنگ اسلامی نیست ولی شکل پیگیری های محققان در موضوعاتی که مورد نظرشان بوده آموختنی است!
در این جلد با طرح مباحثی در زمینه ی استرس، درد و دارو نماها، بیماری ایدز، چاقی و سلامت زنان و مردان به شکلی مجزا، نگاه علمیِ خواننده را به بسیاری مطالب در حیطه ی سلامت تغییر می دهد.

اگر برخی اساتید دانشگاهی (مثل خیلی از اوقات) از کتار مطالب عبور نکنند و دانشجویان را با موضوعات هر درسی درگیر کنند و حقیقتاً بر اساس تعهدی که دارند با دانشجو کار کنند، این قبیل کتابها می تواند باعث تحولات و توانمندی هایی جدی در جوانان این کشور شود. اما امان از اساتیدی که بخشهایی از مطالب را به آسانی حذف می کنند، وقت کلاس را کوتاه می کنند و به تعبیری عمر خود و دانشجو را به هدر می دهند! ...
در دوره ی کارشناسی استادی داشتیم که بیشترین زمان کلاسش به گفتگوهای شخصی با خانمهای کلاس بود (ایشان آقا بودند!) و شاید با کمی اغراق اگر هم مطلبی از درس گفته باشد بسیار سطحی و معمولی بود! حالا ما در کارنامه ی تحصیلی مان 4 واحد را با او و نمره ی خوب داریم! ولی آن نمره و آن درس چه کمکی به ما می کند؟ ...
در هفته ی گذشته کلاسی داشتم که تقریباً تمام یک نوبت را به بررسی تکالیف جلسه ی قبل و یافته ها و تلاشهای تحقیقیِ دانشجویی اختصاص دادیم! پر از بحث و تدقیق! ... اما واقعاً کلاس پر بار بود! حتی اگر کسانی از کوته نظران را خوش نیاید و ایشان ترجیح دهند که کلاسِ آسیب شناسی روانی به بطالت و تحلیل فوتبال و اقتصاد بگذرد!  ...