مقدمه ای بر روان درمانی
نظریه ها و روشهای رایج


گردآوری از سیدنی بلاچ
ترجمه ی مهدی قراچه مراغی
انتشارات رشد
چاپ اول - بهار 1370
در 256 صفحه
پایان مطالعه در 1379/3/15

واقعاً کتاب به جهت علمی ارزنده و خواندنی بود.
نظریات روان درمانی را در زمینه های کودک، زناشویی، خانواده و ... و انواع روان درمانی های کوتاه مدت و بلند مدت و ...، به همراه نظریات متعددی از تأثیرگذارانِ هر مکتب جمع آوری شده است.
کتاب آن قدر برایم جالب بود که دوست دارم مجدداً آن را مطالعه کنم و البته تمامی آن را خلاصه کرده و نکته برداری نمودم.