روانشناسی هیلگارد (دو جلدی - انتشارات رشد) - جلد اول

سرشناسه: ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ری‍ت‍اال‌ ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌... [و دی‍گ‍ران‌]
عنوان و نام پدیدآور: زمینه روانشناسی هیلگارد/ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ ری‍ت‍اال‌ ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌... [و دی‍گ‍ران‌] ؛ م‍ت‍رج‍م‍ان‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ب‍راه‍ن‍ی‌... [و دی‍گ‍ران‌]؛ ؛ زی‍ر ن‍ظر و ب‍ه‌ وی‍راس‍ت‍اری‌ م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌ ب‍راه‍ن‍ی‌
مشخصات نشر: تهران : رشد ، ١٣٧٨
مشخصات ظاهری: ‏ مصور جدول عکس نمودار
یادداشت های کلی: ‏ ‏‫ع‌. ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌:‭‭‎Hilgard's introduction to psychology‬ 
موضوع: روان شناسی
شناسه افزوده: ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ری‍ت‍ا ال.، ب‍راه‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌،، ه‍ی‍ل‍گ‍ارد، ارن‍س‍ت‌ روپ‍ی‍ک‍وت‌، ۱۹۰۴ - م‌ .زمینه روان‌شناسی هیلگارد

آنچنان که در خود کتاب علامت زده ام، سه فصل از این چاپ را که حدود 300 صفحه از 760 صفحه ی کتاب بود را نخوانده ام. علتش هم آن بود که کتابهای دیگر و جامع تری در آن موضوعات پیدا کرده بودم و گویی شکل و قالب و حتی سبک نگارشی کتاب برایم تکراری شده بود!
البته بعدها نسخه ی تک جلدی کتاب را تهیه کردم و مطالعه ی آن را با انگیزه ای افزون تر آغاز کردم و شاید آن زمان بود به جایگاه مباحث پایه ای این کتاب بیشتر پی بردم.

... به هر حال کتاب پر خاطره ای بود!
ضمن آن که یکی از خواهرانم نیز بعدها همین کتاب را برای مطالعه دست گرفت و امروز که کتاب را به کتابخانه ی مربیان متوسطه ی دو احسان زمان (منطقه 4 تهران) هدیه داده ام پر است از دست نوشته هایم ما دو نفر!