دوستی های قبل از ازدواج

سرشناسه: حورایی مجتبی - ١٣۴٨؛ مولف م . حورایی
عنوان و نام پدیدآور: دوستی های قبل از ازدواج.
مشخصات نشر: تهران دکلمه گران ١٣٨٨
مشخصات ظاهری: ‏ ٩۴ ص
فروست: موفقیت نامحدود ;ج۶
یادداشت های کلی: ‏ بها: 18000 ریال
دوستی های قبل از ازدواج: بررسی روابط دختر و پسر برای شناخت بیشتر و ازدواج بهتر - چاپ دوم 1388 :چاپ سوم - 1389 :فیپا(عنوان روی جلد: دوستی های قبل از ازدواج: بررسی روابط دختر و پسر برای شناخت بیشتر و ازدواج بهتر

کتاب خواندنی و مفیدی بود که در سال 1388 خواندم و البته تقریبا در تمام صفحات کتاب علامت هایی زدم یا نکته هایی را به عنوان تکمیل یا تصحیح آوردم.
حتما مطالعه ی آن برای پسران و دختران متوسطه ی 2، با معرفی و نظارت والدین مفید است و برای مادران و پدران در زمانی که فرزندانشان در سنین پایانی دبستان و اوائل متوسطه ی 1 هستند لازم تر است! ... با امید به این که نکات لازم به اصلاح و توضیحش را توجه نمایند!