روانشناسی رنگ ها
 
سرشناسه: ل‍وش‍ر، Luscher، م‍اک‍س‌، Max ، ١٩٢٣ - م‌
عنوان و نام پدیدآور: روانشناسی رنگها/م‍اک‍س‌ ل‍وش‍ر؛ ؛ [ت‍رج‍م‍ه‌] وی‍دا اب‍ی‌زاده‌.
مشخصات نشر: [ت‍ه‍ران‌] : درس‍ا ، ١٣٧٣ .
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٨٧ ص‌ : مصور،ج‍دول‌
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ ‏‫عنوان اصلی: psychologie der farben= The Luscher colour tes, 1970
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چ‍اپ‌ پ‍ن‍ج‍م‌: 1372. ‏ چ‍اپ‌ ده‍م‌: 1375. ‏ چ‍اپ‌ ی‍ازده‍م‌: 1375. ‏ چ‍اپ‌ دوازده‍م‌: 1376. ‏ چ‍اپ‌ پ‍ان‍زده‍م‌: 1379. ‏ چ‍اپ‌ چ‍ه‍ارده‍م‌: 1378. ‏ چ‍اپ‌ ش‍ان‍زده‍م‌: 1380. ‏ چ‍اپ‌ ه‍ف‍ده‍م‌: 1381. ‏ چاپ بیست و دوم: 1386. ‏ چاپ بیست و نهم: 1392.
یادداشت عنوان مرتبط: ‏ عنوان روی جلد: روانشناسی رنگها (متن کامل): با آزمایش انتخاب رنگ شخصیت خود را بهتر بشناسید ‏ عنوان دیگر: روانشناسی رنگها (متن کامل): با آزمایش انتخاب رنگ شخصیت خود را بهتر بشناسید ‏ عنوان دیگر: با آزمایش انتخاب رنگ شخصیت خود را بهتر بشناسید
موضوع: آزمون لوشر
موضوع: رنگ - جنبه‌های روان‌شناسی
موضوع: روان‌شناسی - آزمون‌ها
شناسه افزوده: مترجم اب‍ی‌ زاده‌ وی‍دا
نسخه ای را که من خواندم، چاپ چهاردهم این کتاب است.
پایان مطالعه زمستان 1379

کتاب علمی زیباییست؛ گرچه ممکن است به جهت آن که در زمره ی تست های فرافکن قرار می گیرد نتایجش بر اساس اطلاعاتی که از آزمودنی داریم بهتر توضیح داده شود ولی در مجموع در دفعات بسیاری که این تست را آزموده ام کمک خوبی بوده است.