حضرت محسن علیه السلام

محمدباقر انصاری
انتشارات عهد
چاپ اول - بهار  1379- ربیع الاول 1421
80 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1380/4/25

کتابی بسیار ارزنده، حاوی آیات و روایاتِ مربوط به حضرت محسن بن علی بن ابی طالب علیهم السلام و ماجرای شهادت و مظلومیت ایشان و مادر بزرگوارشان!