جودی دنیا را نجات می دهد
152 صفحه
خوانده شده در اردی بهشت 97
رمان نوجوانان


برخلاف برخی رمانها کاملاً مشخص است که ادبیات داستان بیگانه است! اینکه این بیگانگی وابسته به اصل متن است یا به نقش مترجم وابسته است را باید متخصصین این حیطه نظر دهند ولی در میان آنچه من می خوانم این تفاوت را در میان متون ترجمه شده به خوبی احساس می کنم!
گذشته از این مطلب که تاثیر زیادی در درک و همراهی بچه ها با متن کتاب و تعقیب داستان داشته باشد، محتوای این کتاب نیز با وجود هدف احتمالی ای که در ذهن نویسنده تعقیب می شده است و برای بزرگسالان قابل درک است، به خوبی پخته نشده و به نظر می رسد لااقل در حیطه ی بازنویسی مترجم یا ویراستار، امکان شکل گیری و قوام مطلوب تری را داشته باشد.