خواب یک ستاره

گروه سنی: الف و ب و ج 
مطالعه شده در 1376/11/3 
کتاب‏های شکوفه (وابسته به انتشارات امیرکبیر).
اثر: محمدرضا یوسفی.
نقاشی از: نفیسه شهدادی.
چاپ اول: 1374. 5.000 نسخه.
در 16 صفحه.


علی واکسی، نوجوانی که با همه مهربانی کرده و یک روز که او ناخواسته به خواب رفته همه کارشان لنگ اوست. او یک ستاره مهربان است.
داستان خیلی زیباست. برای سنین پیش دبستانی خیلی راحت نیست ولی برای دبستانی ها واقعاً خواندنی است.

اما آیا مهربان بودن سخت است یا آسان؟
وقتی در مقابل مهربانی ها چیزی به نام نامردی و خیانت هم وجود دارد!
آیا امروزه و درحالی که صمیمی ترین دوستها یا یک همسر، برای کمی پول کارهایی می کند که حتی گمانش را هم نداشته ای، ستاره ی مهربانی بودن آسان است؟
چگونه است که برای برخی آسان است؟ آنها چگونه می اندیشند؟

خدایا ما آنگونه هدایت فرما که حتی اندیشیدنمان در مسیر تقرب به تو باشد!