دوستان من

نوشته: تاروگومی.
ترجمه: حسین فتاحی. 
گروه سنی: الف و ب  
مطالعه شده در 1376/11/3
انتشارت سروش (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران).
چاپ اول: 1370.
در 36 صفحه.

کتاب بسیار ساده با مفاهیمی بسیار سطحی است. دختری چیزهای ساده را از اطرافش یاد گرفته، دویدن را از اسب. پریدن را از سگ و امثال آن.
بعضی اشکال آن جای تامل دارد. عکس معلم و عکس بازی بچه‏ها!
البته کتاب هم به گمانم خیلی برای بچه‏ها جذاب نباشد که بخواهیم دو یا سه عکس را نادیده بگیریم و استفاده از آن را پیشنهاد کنیم.