گودالِ آب

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
نویسنده: آدلائید هال
مترجم: فریدون رحیمی
تصویرگر: ک - طالقانی
چاپ اول:  1362- چاپ ششم: 1374 - تعداد: 20.000 نسخه
در 34 صفحه
مناسب برای گروه سنی الف و ب
مطالعه شده در 1376/823

داستان، ماجرای حیواناتی نادان در برابر سایه های خود در گودال آب است که در صفحه آخری هدهد عاقل به آنان می خندد!
همه گمان می کنند یک مزرعه در آب افتاده وقتی گودال را خورشید خشک می کند همه گمان می کنند حیوانات نجات یافته اند!

کتابی بود که خواندنش برایم لذت بخش بود و تصویرش ماندگار!