یاسین، کلید قفل های شکسته
 
نوشته ی روح الله لک علی آبادی
نشر عطش - چاپ سوم - 1394
136 صفحه
مطالعه شده در سفر مشهد، شهریور 1397

چندی قبل کتاب «آیت الکرسی، کلید درهای بسته» را برای دخترم خریده بودم و این باعث شده بود در زمانهایی که با هم این آیه ی شریفه را جهت سلامتی امام عصر علیه السلام می خواندیم توجه بیشتری داشته باشد. گاهی به من تذکر می داد که آیت الکرسی را بعد از نماز بخوانیم و یک نوبت هم در کلاس دینی مدرسه کنفرانسی راجع به این آیه داده بود!

همه ی این برکات باعث شد که در تشرف به مشهد این جلد از این مجموعه کتاب را هم برای خواندن انتخاب کند و البته باز هم خواندن بخشی از کتاب او را به قرائت این سوره ی مبارکه در حرم ترغیب کرده بود.

گرچه کتاب مثل نسخه ی دیگری که از این سری خواندیم در جهت توجه به این سوره یا ذکری که محور کتاب است، برانگیزاننده بود اما از «مقدمه نویس کتاب» تا شرح حال آوری های پایان کتاب و محتوای برخی مطالب که غیر از روایات شریف است قابل تأمل است.
به هر حال جلد کتاب هم طوری طراحی شده که مشتری های خاصی را از عوام جذب می کند.

ولی عجب سوره ای است این سوره و چه برکات عجیبی دارد! ...
                                              چقدر ما غافلیم از «یس» و چقدر غافلیم از قرآن ...