بیلی بی حوصله
از مجموعه ی «فسقلی ها» (14)

کراس تونی
مشخصات نشر: تهران : قدیانی ، ١٣٨٣
12 صفحه
مطالعه شده در 1397/10/8

کتابی نا مناسب!
نه تصاویرش شایسته است و نه محتوایش! حیف!
تعجب است که جلدهایی از این جموعه را معرفی شده توسط آموزش و پرورش اعلام کرده است!