فرهنگ نامه ی تهجد
 
سرشناسه: م‍ح‍م‍دی‌ ری‌ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د ، ١٣٢۵ -‏
عنوان و نام پدیدآور: فرهنگ نامه تهجد : (شب‌زنده‌داری)/محمدی‌ری‌شهری، همکار و مترجم مرتضی خوش‌نصیب؛[به سفارش] پژوهشگاه قرآن و حدیث.
مشخصات نشر: قم : موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر ، ١٣٩۴‬ .
مشخصات ظاهری: ‏ ‏‫٢۴٧ ص.‬
فروست: پژوهشکده علوم و معارف حدیث؛264.
یادداشت کتابنامه، واژه نامه و نمایه: ‏ کتابنامه: ص. [223] - 243 ؛ همچنین به صورت زیرنویس
یادداشت های کلی: ‏ عربی - فارسی
موضوع: نماز شب
شناسه افزوده: مترجم خوش‌نصیب مرتضی
شناسه افزوده: پژوهشگاه قرآن و حدیث، موسسه علمی - فرهنگی دارالحدیث
پایان مطالعه و تأمل: