نزهه النواظر

ترجمه معدن الجواهر مرحوم کراچکی
شامل احادیث اخلاقی
تالیف خاتم الحدثین مرحوم حاج شیخ عباس قمی
انتشارات در راه حق
زمستان 1366 - چاپ چهارم
در 157 صفحه
پایان مطالعه در 1378/5/6

مطالعه ی این کتاب ارزشمند در پی تذکرات آقای روضاتی در ایام محرم و صفر 1420 صورت گرفت که از خداوند توفیق عمل به وظایف و دستورات را خواستارم.
کتاب در 10 بخش است و هر بخش روایاتی آمده که تعدادی را که متناسب عنوان آن فصل است همراه دارد. به عنوان نمونه در فصل سه روایتی است سه چیز است که در هر کس باشد مروت او به مرتبه تمام و کمال رسد: تفقه در دین، میانه روی در معیشت، صبر بر مکاره و سختی های نازله.
کتاب خواندنی و جالبی است.