ماه خدا

جزوه ای از دبیرستان علوی
در 24 صفحه

نوشته ای است در مورد ماه مبارک رمضان که خواندم و استفاده کردم.