رهتوشه رهروان
 
سرشناسه: محدث ارموی جلال الدین
عنوان قرادادی: زادالسالک . شرح
عنوان و نام پدیدآور: رهتوشه رهروان/محدث ارموی جلال الدین؛ از جلال الدین محدث ارموی
مشخصات نشر: تهران : بدر ، ١٣٧٠
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٢٠ ص
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ رهتوشه رهروان درآداب سیر و سلوک معنوی - فیض کاشانی محمد بن شاه مرتضی 1006 . 1091ق .زادالسالک . شرح
یادداشت های کلی: ‏ عنوان روی جلد: رهتوشه رهروان در آداب سیر و سلوک معنوی
موضوع: فیض کاشانی محمد بن شاه مرتضی 1091 - 1006ق . زادالسالک - نقد و تفسیر اخلاق اسلامی

کتابی پر خاطره که در سفری به مشهد مقدس در سال 1372 خواندم و بسیار استفاده کردم.
کاش آن دورانِ طلایی اُنس با اهل بیت علیهم السلام و شور دانستن و رشد کردن باز تکرار می شد! ...
و کاش می توانستم آن مزه و حلاوت را برای نوجوانان و جوانانِ امروز بازگو کنم! ...
... و هزاران کاش و افسوس که از عمر گذشت و توشه ای بر نداشتیم! ...