نماز در آئینه ی قرآن

عباس عزیزی
چاپ چهارم: پاییز 1375

ستاد اقامه نماز
پایان مطالعه در تاریخ  1377/9/2

در 112صفحه

کتاب مجموعه آیاتی است که جمع آوری کننده، آنها را در تحت عناوین مختلفی چون: تسبیح، عبادت، اسرار و آثار نماز، آداب و شرایط نماز، نماز انبیا، سهل انگاری و ترک نماز، انواع نماز و ... جمع آوری نموده است.
واقعا ارزشمند و زیبا است، مطالعه آن به تمامی جوانان مسلمان توصیه می شود.
کتاب را پس از مطالعه به کتابخانه ی مدرسه ی پسرانه ی صلحا هدیه دادم.