هزار و یک نکته درباره ی نماز

تالیف و تدوین: حسین دیلمی
ستاد اقامه نماز حوزه نمایندگی ولی فقیه در بسیج وزارتخانه ها و ادارات
چاپ دوم. پاییز 76
در 358 صفحه
پایان مطالعه در تاریخ  1377/11/3

بعضی بخشهای آن به جهات گوینده ی نکته، یا ماخذ آن محل اشکال یا سوال است و به همین علت قابل توصیه ی به عموم نیست.