فرانکلین به بیمارستان می رود

سرشناسه: بورژوا، پولت
عنوان و نام پدیدآور: فرانکلین به بیمارستان می رود/نویسنده پالت بورژوا، شارون جنینگز؛تصویرگر براندا کلارک، شلی ساوترن, مترجم شهره هاشمی, ویراستار فاطمه امیری.
مشخصات نشر: تهران : پیک دبیران ، ١٣٨٧ .
مشخصات ظاهری: ‏ ٢٨ ص : مصور (رنگی)
شابک: ٩٧٨٩۶۴٧٠٣٩۴٢٠
یادداشت عنوان و پدیدآور: ‏ عنوان اصلی: Franklin goes to the hospital
یادداشت ویراست و تاریخچه: ‏ چاپ دوم: پیک دبیران ، 1390 ‏ چاپ سوم: پیک دبیران ، 1391 ‏ چاپ چهارم: پیک دبیران، 1393 ‏ چاپ پنجم: پیک دبیران، 1394 ‏ چاپ اول: آبادیران، 1396 ‏ چاپ دوم: آبادیران، 1398
یادداشت نشر، پخش: ‏ ناشر کتاب حاضر، قبل از تاریخ 1393/11/30 پیک دبیران بوده که از تاریخ 1393/11/30 به آبادیران تغییر نام داده است
یادداشت خلاصه یا چکیده: کتاب حاضر، که از مجموعه داستان های "فرانکلین" که برای مخاطبان گروه سنی "الف"، "ب" و "ج" ترجمه شده و به صورت مصور و رنگی به چاپ رسیده است.
یادداشت گروه سنی: ‏ گروه سنی: الف، ب، ج
موضوع: داستان های تخیلی
موضوع: داستان های حیوانات
مطالعه شده در 1400/1/9
 
در روز نیمه ی شعبان 1442، از سید مجتبی گلم خواستم که کتابی بیاورد تا برایش بخوانم.
اول کتابی آورد که مربوط به کیک پزی بود! متناسب با سن یک دختر نوجوان! ... گفتم نه! این کتاب آشپزیست! یک کتاب دیگر بیاور!
رفت و با راهنمایی آقا سیدطه این کتاب را آورد و با هم خواندیم.
کتابی قشنگ، روان و البته ... همراه با این آرزو که کاش در ارتباط پزشکان و کادر بیمارستان با بچه ها و والدینشان همین برخورد ها جاری باشد!