خمس مال، زندگی ایده آل

سرشناسه: ض‍ی‍اءآب‍ادی‌، سیدم‍ح‍م‍د ، ١٣٠٩
عنوان و نام پدیدآور: خمس مال زندگی ایده آل/م‍ح‍م‍د ض‍ی‍اءآب‍ادی‌
مشخصات نشر: تهران : موسسه ب‍ن‍ی‍اد خ‍ی‍ری‍ه‌ ال‍زه‍راء ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ، ١٣٨٨
مشخصات ظاهری: ‏ ١٢٧ ص
فروست: سلسله مباحث معارفی
 کتابنامه به صورت زیرنویس
موضوع: تفاسیر (سوره انفال)
موضوع: خمس

گرچه در برخی موارد -نسبت به نوشته های آیت الله ضیاء آبادی- و در این کتابِ کم حجم در چند مورد به نظرم می رسد که خوب بود گوینده و تنظیم کنده ی محترم مطالب، جملاتی را متفاوت بیان می فرمودند که برای مخاطب ایجاد شبهه نشود و یا مطلبی را به شکل دیگری توضیح می دادند، اما باید گفت که انصافاً نوشته ی محققانه و زیبایی را تنظیم نموده اند که مطالعه ی آن به همگان -و نه تنها به صاحبان ثروت و کاسبان- توصیه می شود.
مطالب بسیار خوبی در پاسخ به برداشت غلط پیروان مکتب خلفا در موضوع خمس و دفاع از حریم فقاهت و تلاشگران در حفظ کیان دین و شریعت بیان داشته اند.
بخوانید، کتابی خواندنی است.